Українське товариство ГО охорони пам’яток історії і культури в Чернівецькій
області було створено 15 липня 2015 року за сприянням Головного управління
Українського товариства в м.Київ яке в продовж десятків років з 21 грудня 1966
року веде наполегливу громадську діяльність по збереженню та охорони пам’яток
історії та культури в Україні. Стала необхідність про створення такого осередку в
нашому старовинному та культурному місті та області. Так як у Чернівецькій
області  в якій нараховується 137 пам'яток архітектури національного
значення. Мені Поповецькій Мирославі Миколаївні було запропоновано
організувати та очолити таку почесну та необхідну громадську організацію, так як
наша область є одна із історичних міст Україні, де в спадок нам залишилась
історична-культурна спадщина пам’яток історії та культури, споруд, що
необхідно зберегти та залишити своїм нащадкам. ГО по охороні пам’яток в
Чернівецькій області має базову підтримку історикокультурної діяльності
громадських організацій на підтримку від Головного Українського Товариства в
м. Київ та Міністерства культури.

 

 

Голова ГО УТОПІК ЧО Поповецька М.М. є ЧЛЕНОМ ВИКОНКОМУ

ГОЛОВНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК В М.КИЇВ. Ми плідно працюємо з ГО «Охорони
пам’яток та культури» в м. Камянець Подільський де Голова О.С.Петровський
який своїм досвідом та великим вкладенням по збереженню та охорони
спадщини міста Кам'янець-Подільський є наставником нашої громадської
організації та прикладом своїми здобутками.

 

Ми робимо потрібну працю для збереження культурної спадщини в
Чернівецькій області.


Основна мета Громадської організації це виявлення, вивчення, збереження
пам`яток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням
законодавства про охорону і використання культурної спадщини, проведення
культурно-просвітницької роботи, залучення громадян, колективів підприємств,
навчальних закладів, наукових установ та громадських організацій до участі у
виявленні, вивченні, охороні, реставрації та популяризації пам`яток історії та
культури. Участь в розгляді проектів планування забудови і реконструкції міст та
інших населених пунктів, що історично склалися.
Широка співпраця з державними органами, громадськими та іншими
формуваннями та організаціями, сфера діяльності яких є охорона культурної
спадщини.


Здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону та
в використання об`єктів культурної спадщини;
Щиро надіюся на плідну працю по збереженню історичної спадщини на користь
Буковинцям.


Громадська організація «Українське товариство охорони пам’яток історії та
культури» (далі – Товариство) має багаторічну історію, традиції, фундаментальні
напрацювання у пам’ятко охоронній галузі. Незгасне прагнення зберігати
культурну спадщину в Україні зародилося з перших років заснування Товариства
та залишається домінуючим напрямом його діяльності до сьогодні.

 

Відповідно до статуту, Товариство є недержавною, неприбутковою
всеукраїнською громадською організацією, що на добровільних засадах об’єднує
за спільними інтересами широкі верстви населення, колективи організацій та
установ, які здійснюють свою діяльність в галузі охорони культурної спадщини.
Товариство керується у своїй діяльності положеннями Конституції України,
Закону України «Про громадські об’єднання», «Про охорону культурної
спадщини».


Серед пріоритетних  напрямів діяльності Товариства є:


 

- аналіз культурної політики сприяння активній участі у формуванні реформ
у пам’ятко охоронній сфері, виробленні, реалізації моніторингу та оцінки
державної політики у сфері охорони культурної спадщини;


- виявлення, наукове вивчення пам’яток історії та культури, сприяння
державним органам та органам місцевого самоврядування в їх охороні,
збереженні та використанні в умовах децентралізації;

 

- співпраця з міжнародними організаціями та вітчизняними громадськими
організаціями у сфері охорони культурної спадщини;

 

- соціальний діалог, інформаційна та культурно-просвітницька діяльність
серед населення, підвищення фахового рівня членів Товариства в аспекті
завдань євроінтеграції та відповідних напрямів

діяльності відокремлених
підрозділів;

 

-  інституційний розвиток системи охорони культурної спадщини,
формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть
посиленню інтересу з боку громадян, експертного середовища до охорони
культурної спадщини.


Впродовж 50-ти років свого існування Товариство пережило злети і падіння,
стрімкий розквіт і скрутні часи, проте не зміни державної політики, не соціально-
економічні перетворення та відсутність фінансування не стали на шляху
досягнення благородної мети – збереження та передачі майбутнім поколінням
унікальної культурної спадщини. Завдячуючи Товариству сьогодні ми маємо
велику кількість пам’яток історії, археології, архітектури, науки і техніки,
впорядкуванням, ремонтом або реставрацією яких займались його місцеві
осередки та окремі члени.


Історія Товариства бере свій початок від 21 грудня 1966 року, коли  рішенням
делегатів Установчого з’їзду, що відбувся у Києві, було одностайно прийнято
постанову про створення громадської організації з метою задоволення суспільних
інтересів у сфері охорони пам’яток історії та культури. Товариство об’єднало
навколо себе видатних державних діячів, письменників,  вчених – етнологів,
істориків, архітекторів, археологів – представників активної громадськості.